Veelgestelde vragen

Over Financieren
Wat is de maximale looptijd?
De looptijd is in beginsel 12 maanden. Na 12 maanden kan gezamenlijk worden gekeken of verlenging mogelijk is.
Wat is een borg?
Wat is een borg? Deze persoon (of bedrijf) zal ten gunste van Capilex een akte van borgtocht tekenen en mogelijk (extra) zekerheden verstrekken. U blijft echter de financiering aan ons aflossen en wij onderhouden het contact in beginsel met u. Ingeval u de verplichtingen verbonden aan de lening onverhoopt niet zou nakomen, dan hebben wij het recht om, naast u, ook de borg aan te spreken.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
U dient ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, actief te zijn als ondernemer en u heeft overwaarde op uw (bedrijfs)onroerend goed. Onroerend goed kan ook uw eigen woning zijn.
Wie kan een lening aanvragen?
Wij verstrekken leningen aan enkel ondernemers. U dient als ondernemer ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel. Ook als u onderneemt via een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV) of een stichting), kunt u een aanvraag bij Capilex doen.
Hoeveel kan ik lenen?
Wij verstrekken leningen tot maximaal 200.000,- EUR je leenbedrag is afhankelijk van de overwaarde op uw (bedrijfs)onroerend goed wat ter dekking wordt ingebracht. Door het doen van een aanvraag bekijken we hoeveel u maximaal bij Capilex kunt lenen.
Over Investeren
Vanaf welk bedrag kunt u deelnemen?
Deelname in de obligaties die Capilex uitgeeft kan vanaf (minimaal) 100.000 EUR.
Hoe zijn mijn obligaties gezekerd?
U neemt met uw investering deel in een pool van leningen die door Capilex hypothecair zijn afgedekt met behulp van de notaris. Daarnaast staan ook de ondernemers altijd persoonlijk borg en zijn de bedrijfsmiddelen (o.a. inventaris, voorraaden en vorderingen) eveneens zekerheid middels een verpanding aan Capilex. Capilex geeft deze zekerheden door aan haar investeerders.
Wat maakt jullie propositie anders dan anders?
U investeert uw vermogen gezekerd in ondernemend Nederland. U investeert in een pool van leningen die altijd gedekt worden door een recht van hypotheek. Capilex kijkt bij het verstrekken van de lening of de LTV (Loan-to-Value) gezond is en eventuele schommelingen in de markt (zoals een recessie) kan opvangen, zodat het onderpand voldoende dekking moet bieden om de lening te borgen. Daarnaast staan de door Capilex gefinancierde ondernemers persoonlijk borg en verlenen ze Capilex een pandrecht op
Kan ik ook deelnemen uit een onderneming?
Ja, U kunt deelnemen vanuit uw onderneming (als rechtspersoon) of als natuurlijk persoon.
Zijn er risico’s verbonden aan deze obligatie?
Ja, aan beleggen zijn risico's verbonden. U kunt over risico's lezen in ons uitgebreide informatie memorandum.
Staan jullie onder toezicht van de AFM?
Als Alternatieve Financierder, confirmeert Capilex zich uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving, maar heeft voor haar activiteiten geen rapportageplicht aan de AFM. Wel ziet de Stichting Obligatiehouderbelangen erop toe dat wij conform de gemaakte afspraken te werk gaan.
Hoe lang bestaat Capilex?
Capilex is in 2020 ontstaan vanuit de jarenlange expertise en ervaring van haar oprichters en tevens (mede-)obligatiehouders, Lex Gielen en Luc van Laarhoven.
Kan ik ook een persoonlijke afspraak maken?
Zeker weten. Als u uw gegevens achterlaat in het contactformulier, nemen we contact met u op om een persoonlijke afspraak met u in te plannen.
Is het couponrente (het rendement op uw obligatie) van Capilex vast?
Ja, het rendement op Capilex obligaties is vast en wordt per kwartaal uitgekeerd op uw bankrekening.
Aan wie verstrekt Capilex leningen?
Capilex verstrekt leningen tot 200.000,- EUR aan Nederlandse MKB-ondernemers die vastgoed als onderpand kunnen geven. Dit gebeurt door middel van een hypothecaire inschrijving bij de notaris.